Yönetmelik

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ

İDA AKADEMİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

ÖDÜL PROGRAMININ AMACI ve KAPSAMI

İDA Akademi Ödülleri, sektörün geleceği için donanımlı profesyoneller yetişmesine destek olmak, iletişim fakültelerinin herhangi bir bölümünde öğrenim gören öğrencilerin gelişimini teşvik etmek ve profesyonel hayata adım attıklarında meslektaşlarıyla rekabette bir adım önde olmalarını sağlamak amacıyla İDA tarafından düzenlenmektedir.

Bu bağlamda üniversite öğrencilerini reel sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturmak amacıyla, gençlerin gerçek kurumlar tarafından verilecek gerçek brief’lere üretecekleri başarılı çözümler İDA Akademi heykelciği ile ödüllendirilecektir. Yarışmanın birincisi seçilen proje, brief’i veren marka ya da kurum tarafından uygulanabilecek; bu durumda da ilgili öğrencilerin ve destek veren akademisyenin ismi iletişim çalışmalarında mutlaka belirtilecektir. Brief’i veren marka, birinci seçilen projeyi izinsiz kullanamayacak, projeye imza atan ekip de herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yarışmaya başvuran ekipler ve brief yayınlayan kurumlar bu koşulu kabul etmiş sayılırlar.

KATILIM KOŞULLARI

Genel Kurallar

İDA Akademi Ödülleri’ne başvuru ücretsizdir.

İDA Akademi Ödülleri’ne yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin iletişim fakültelerinde öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri azami 4, asgari 2 kişilik ekipler halinde katılabilir. Ancak lisansüstü programlarda eğitimine devam eden öğrenciler ve bireysel başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Ayrıca her ekip başvurusunu, ilgili fakülte veya bölümde bilfiil eğitim veren bir öğretim üyesinin nezaretinde hazırlamalı ve başvuru sırasında bu öğretim üyesini de ilgili kurumda görev yaptığını belirten bir belgeyle kayıtlara girmelidir. Tartışmalı durumlarda bu öğretim üyesi ile irtibata geçilecektir. Ayrıca başvuru esnasında tüm ekip üyelerinin öğrenci belgelerinin dijital bir kopyası sisteme girilmelidir.

Tüm başvuru dokümanları Türkçe olmak zorundadır.

İDA Akademi Ödülleri’ne başvuracak projeler; özgün olmalı, brief sahibi kurumun yayınladığı brief’e uygun olmalı; uygulanabilir, tekrarlanabilir ve ölçümlenebilir çözümler önermelidir.

Başvuran projelerin özgünlüğü konusunda sorumluluk, doğrudan başvuran öğrencilere aittir. İDA, yarışmaya başvuran tüm projelerin özgün olduğu varsayımıyla hareket eder.

Özgünlük konusunda bir itiraz durumu yaşandığı takdirde, yarışma sonuçlanmış ve proje ödül almış olsa bile İDA Yönetim Kurulu projeyi tekrar değerlendirme ve gerekirse projenin başvurusunu veya varsa ödülünü iptal etme, yerine başka bir projeyi ödüllendirme hakkına sahiptir.

Projeler; iletişim disiplini karmasında bulunan herhangi bir mecra ve içerikte hayata geçirilmek üzere tasarlanabileceği gibi projenin sunduğu çözüm için özel yaratılmış mecra ve uygulamalarla da hayata geçirilecek şekilde öneriler içerebilir.

Her ekip, İDA’nın yayınlayacağı her brief için farklı proje üretip ödül programına başvurabilir. Ancak bir ekip her brief için sadece bir proje ile başvurabilir. Ayrıca bir öğrenci sadece bir ekipte yer alabilir.

Yarışmaya gönderilen malzeme(ler) iade edilmez. İDA bu malzemeyi yarışma ile ilgili her türlü tanıtımda ve yayınlarında haber veya gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Bu tür durumlarda katılımcı taraf telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

Başvuru

İDA Akademi Ödülleri’ne tüm başvurular, İDA Akademi’nın internet sitesi olan http://idaakademi.org/ üzerinden dijital olarak yapılır. Siteye kayıt olunduktan sonra, ilgili formlar ve gerekli görsel malzemelerin site üzerinden yüklenmesi gerekir.

Başvuru süresi dolana kadar tüm dokümanlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

Başvuru formundaki bilgilerin doğruluğu ve dokümanların telifi, başvuruyu yapan şahısları bağlar. Bilgilerin doğruluğu ve belgelerin telifi İDA’nın sorumluluğunda değildir. Hak sahiplerinden veya üçüncü partilerden telife dair her türlü hak ve/veya talepler ile hukuki ve cezai işlemlerde başvuran bireyler sorumlu olacaktır.

Brief’ler             

Üniversite öğrencilerine açılacak brief’ler standart bir formatta; şirketler/markalar, kamu kurumları ve STK’lardan alınacak ve İDA tarafından http://idaakademi.org/ üzerinden yayınlanacaktır.

Bir kuruluşa ait birden fazla brief yayınlanabilir.

Jüri

Jüri başkanı ve üyeleri İDA Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyelerin belirlenmesinde dengeli temsiliyet göz önüne alınır.

Jüri; Genç İDA üyelerini, iletişim, araştırma, kamu ve özel kurumlar ile ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden profesyonel iletişim uzmanlarından oluşur.

Jüri başkanı ve üyelerinden ön elemede başvuran projelerin tamamını değerlendirmeleri, jüri toplantısında hazır bulunmaları beklenir.

Jüri, başvuruya dair ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Böyle bir talep durumunda başvuran ekipler, kendilerine bildirilecek süre içerisinde bu bilgi ve belgeleri temin etmelidir.

Değerlendirme ve Puanlama

Değerlendirme, ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Ön eleme jüri üyeleri tarafından İDA Akademi’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Ön elemeyi geçen projeler, jüri tarafından ana değerlendirmeye alınır. Başvuru sayısına göre ön eleme ve ana değerlendirme jüri toplantısı sırasında aynı anda yapılabilir.

Ön eleme aşamasında jüri üyeleri başvuru dokümanlarının tamamını inceledikten sonra üyeler projeleri “finalist” ve “finale kalamaz” şeklinde iki seçenekli oylama sistemiyle değerlendirirler. Jüri üye sayısının tam yarısı ve üzerinde “finalist” oyu alan projeler kısa listeye kalır ve ana değerlendirmeye alınır.

Ana değerlendirmede, finale kalan ekipler, 5 dakika ile sınırlı sunumlarını jüriye bizzat yapacaklar. Sunumlara ekip üyelerinin tamamının ve danışman öğretim üyesinin katılması zorunlu değildir. Ancak başvuru formuna kaydedilen ekip üyelerinin haricinde kimse sunumlarda yer alamaz. Sunuma katılmayan finalist projeler yarışmadan diskalifiye edilir.

Puanlama, sunumlar bitip, ekipler salondan çıktıktan sonra açık olarak yapılır ve hangi jüri üyesinin hangi işe kaç puan verdiği tüm üyeler tarafından gözlemlenebilir.

Puanlama 100 üzerinden 5’in katları şeklinde yapılır.

Başvuran ekiplerin eğitim gördüğü üniversitelerle herhangi bir ilişkisi olan jüri üyeleri oy kullanamaz.

Ödüller ve Ödül Töreni

İDA Akademi Ödülleri’nde, yayınlanan her brief için başvuran projelerden en yüksek puan alan ilk üç proje ödüllendirilir.

70 puanın altında kalan projeler ödül almayacaktır. Bir brief için 70 puana ulaşmayı başaran proje çıkmazsa o brief için ödül verip vermeme tercihi jürinin tasarrufundadır. Jüri üyeleri kendi aralarında uzlaşırsa bu barajı aşağı çekebilirler.

Ödüle konu hediye, her katılımcıya bir adet olmak üzere sahneden teslim edilir.

İlk üçe giren ekipler projelerini, tören gecesinde fuayedeki konuklara sunacak, her sunum için yine 5 dakika tanınacaktır. Ardından projeler sahneden anons edilerek kazanan ekipler ödüllerini PRİDA sahnesinden alacaklar.

Diskalifiye Koşulları

Başvuru Dokümanları

1-FORM

Aşağıdaki başlıkları içeren online form eksiksiz doldurulmalıdır.

Projenin başlığı

İletişim stratejisi (max 1000 karakter – boşluklu)

Brief’teki soruna nasıl yaklaştınız? Hangi bakış açısını neden benimsediniz? Sunduğunuz çözüm önerisi neden doğru? Bu yargıya nasıl vardınız?

Yaratıcı fikir (max 1000 karakter – boşluklu)

Brief’e hangi özgün çözüm ile cevap veriyorsunuz?

Uygulama planı (max 1000 karakter – boşluklu)

Fikriniz nasıl hayata geçecek? Hangi mecralarda neler yapılacak ve/veya hangi disiplinler nasıl kullanılacak?

Beklenti (max 1000 karakter – boşluklu)

Fikriniz sizce neden işe yarayacak?

Bu çalışmanız niçin ödül almalı?

2- SUNUM

Projeyi anlatan, en fazla 20 slayttan oluşan bir .ppt sunum. Sunum sabit görseller barındırabilir. Tasarım ve format konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır ancak kazanan projeler için geçerli olan 5 dakika kuralı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca sunumların içine link veya video gömülemez.

Sunum dosyası .ppt veya .pptx formatında ve azami 20MB olmalıdır.

3- ÖĞRENCİ BELGELERİ

Başvuran ekibin her üyesinin öğrenci belgesinin dijital bir kopyası sisteme yüklenmelidir.

4-ÖĞRETİM ÜYESİ BELGESİ

Ekibe yardım eden ve/veya danışmanlık yapan öğretim üyesinin ilgili kurumdan alınmış, görevli olduğunu gösterir belgesinin dijital bir kopyası sisteme yüklenmelidir.

ÖDÜL PROGRAMI TAKVİMİ:

Başvuru başlangıç: 5 Ekim 2023                                

Son başvuru tarihi: 17 Kasım 2023                                                                              

Sonuçların ilanı: Ocak 2024                                                                  

İRTİBAT BİLGİLERİ:

Pelin Çoban Polat– İDA Koordinatörü

0212 252 98 47

0530 962 12 08
[email protected]

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ
Maslak, Eski Büyükdere Cd. Giz 2000 Plaza, 34398 Sarıyer/İstanbul

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık