Brief

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ 

İDA AKADEMİ ÖDÜLLERİ BRIEF FORMU 

 

Başlık

 

Mevcut durum 

 

Sorun/amaç/hedef 

 

Hedef kitle 

 

Göz önünde bulundurulması gereken öğeler

 

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık